INFO. Congresul avocaților 2023

În perioada 9-10 iunie 2023 s-a desfășurat, la București, Congresul Avocaților 2023, congres electiv, la care Baroul Cluj a participat cu zece reprezentanți (șapte delegați și trei membri de drept).

Baroul Cluj va fi reprezentat în noul Consiliul UNBR de Flavia Maier, decan, care a fost aleasă și ca membru al Comisiei Permanente a UNBR, Dan Chertes și Victor Rusa, ultimii în calitate de consilieri UNBR.

De asemenea, în cadrul Congresului s-au dezbătut mai multe subiecte, dintre care amintim:

 1. reducerea onorariilor avocaților să poată fi aplicată doar după punerea în discuția părților, conform principiului contradictorialității;
 2. justițiabilii să beneficieze de facilități la plata taxelor de timbru în cauzele în care sunt asistați/reprezentați de avocat sau să beneficieze de facilități la plata cheltuielilor judiciare în următoarele situații:
   în cauzele civile soluționate prin consfințirea unei tranzacții redactate prin avocat sau
   în cauzele penale în care inculpații, care beneficiază de asistență juridică calificată, solicită judecata în procedura în cazul recunoașterii învinuirii sau încheie un acord de recunoaștere a vinovăției în condițiile legii;
 3. extinderea regulii privitoare la asistarea obligatorie prin avocat [art. 90, alin. (1), lit. c) Cod Procedură Penală] – pentru infracțiunile prevăzute cu pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani – și în faza de urmărire penală;
 4. diminuarea limitei de pedeapsă de la 5 la 4 ani pentru infracțiunile în care asistarea prin avocat este obligatorie, ținând cont de diminuarea limitelor de pedeapsă pentru multe infracțiuni pentru care în vechiul Cod de procedură penală asistarea era obligatorie;
 5. configurarea ariei de practică a avocaților pentru recuperarea zonelor afectate de alte profesii juridice și identificarea unor metode de susținere a profesionistului avocat;
 6. adaptarea legislației care reglementează drepturile de pensie şi alte drepturi de asigurări sociale la noile realități ale profesiei – adaptarea legislației privind bolile profesionale la noile realități socio-profesionale;
 7. măsuri cu privire la îmbunătățirea protocolului privind onorariile cuvenite avocaților din oficiu;
 8. propunere de modificare a unor norme privind dreptul la recuperare a capacității de muncă a avocatului;
 9. identificarea unui mecanism prin care să se asigure un echilibru în organele colective de conducere sub aspectul egalității de șanse între bărbați și femei la nivelul Barourilor și la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din România;
 10. completarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților în sensul ca ajutorul pentru creșterea copilului să poată fi acordat si persoanei care a adoptat copilul, în condițiile Legii nr. 273/2004, cu titlul de concediu de acomodare de 12 luni, indiferent de vârsta minorului, de la data încredințării copilului;
 11. identificarea mijloacelor optime pentru reflectarea activității organelor colective de conduce ale profesiei în rândul corpului profesional;
 12. accesul avocaților la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare;
 13. reglementarea transparentă a accesului avocatului la date și sisteme informatice și de facilitare a realizării anumitor activități în format electronic;
 14. propuneri pentru redarea demnității avocatului din oficiu în sala de judecată;
 15. propuneri de modificări pentru îmbunătățirea activității Congreselor;
 16. propuneri privind sistemul de pensii – egalitate pentru plata C.A.S;
 17. investiții – identificarea unor direcții investiționale care să susțină sistemul de asigurări sociale ale avocaților.

Propunerile vor fi avute în vedere de Consiliul UNBR.