Informare CONTRIBUȚII ȘI TAXE

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. 1, art. 59 alin. 3 din Legea nr. 51/1995, a art. 235 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat și a art. 11 lit. a), art. 20 alin. 1 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, contribuțiile lunare datorate de membrii Baroului Cluj sunt:

  • contribuția la bugetul UNBR
  • contribuția la bugetul Baroului Cluj: aceasta se compune din contribuția efectivă la bugetul baroului și cota aferentă INPPA Cluj (10 lei - doar pentru avocații definitivi)
  • contribuția la bugetul Casei de Asigurări a Avocaților (contribuția la sistemul de pensii) - cotă minimă, procentuală sau maximă, în funcție de venitul realizat și declarat

În conformitate cu dispozițiile hotărârii nr. 216/2011 a Consiliului UNBR, intrată în vigoare la 1.07.2012, membrii baroului datorează și:

  • contribuția la Fondul de solidaritate al avocaților - 5 lei

Data limită de plată a acestor contribuții este 25 a lunii următoare celei pentru care se realizează plata. în caz de întârzieri la plată se plătește 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

CONTURI PENTRU VIRAMENTE BANCARE:

  1. Baroul Cluj (pentru contribuția la Bugetul baroului, bugetul UNBR și Fondul de solidaritate) - BCR Cluj - Cont: RO76 RNCB 0106 0265 9467 0001
  2. Filiala Cluj (pentru contribuția la fondul CAA) - BCR Cluj - Cont: RO55 RNCB 0106 0266 0285 0001

 

 

Prin hotărârea nr. 434 din 23 martie 2019, Consiliul UNBR a stabilit contribuțiile datorate de avocați la sistemul C.A.A. Pentru detalii accesați hotărârea.

Contribuții și taxe datorate de avocați (valabile din data de 01.04.2019)

CONTRIBUȚII LUNARE AVOCAȚI STAGIARI

Contribuția la Bugetul Baroului și bugetul UNBR - 33 Lei

Contribuția la Fondul de solidaritate - 5 lei

Contribuția la CAA:

Pentru venituri între 0 - 723 lei - 80 lei

Pentru venituri între 723 - 13.200 lei - 11% din venitul brut

Pentru venituri peste 13.200 lei - 1.452 lei

CONTRIBUȚII LUNARE AVOCAȚI DEFINITIVI

Contribuția la Bugetul Baroului și bugetul UNBR - 92 Lei

Contribuția la Fondul de solidaritate - 5 lei

Contribuția la CAA:

Pentru venituri între 0 - 2.723 lei - 300 lei

Pentru venituri între 2723 - 13.200 lei - 11% din venitul brut

Pentru venituri peste 13.200 lei - 1.452 lei

EVOLUȚIA COTEI LUNARE DE CONTRIBUȚIE A AVOCAȚILOR LA BUGETUL BAROULUI CLUJ

Data

Cota avocat (Lei)

Observații

Definitiv

Stagiar

03.2007

50

20

02.2009

60

20

04.2009

70

20

Instituire cotă INPAA Cluj (10 Lei) pentru avocații definitivi

08.2012

82

28

Includere cotă UNBR în cota plătită Baroului (12 Lei)

12.2013

92

33

Cotă pentru scanările documentelor de la Judecătorii

ALTE TAXE PERCEPUTE DE BAROUL CLUJ:

Taxa de înscriere pe tabloul avocaților stagiari  - 1000 lei

Taxa deînscriere pe tabloul avocaților definitivi - 2000 lei

Taxa de ridicare a suspendării avocatului suspendat pentru neplata cotelor - 1000 lei

Taxa de ridicare a suspendării avocatului suspendat la cerere - 3000 lei

Taxa de ridicare a suspendării avocatului suspendat pe perioada concediului de creștere copil până la 2 ani - 0 lei

Taxa de ridicare a stării de incompatibilitate - 1500 lei

Taxa de transfer în Baroul Cluj - 1500 lei

Taxa de înscriere a unui sediu secundar - 1500 lei

Taxa de înființare a unui punct de lucru - 0 lei

Taxa de procesare dosar - 50 lei

Taxa de eliberare a unei adeverințe pentru persoane nemembre - 10 lei