În atenția avocaților defintivi și stagiari, înscriși pe listele de permanență

Simați colegi,

DEPUNEREA REFERATELOR ÎN VEDEREA PLĂȚII ONORARIILOR AFERENTE LUNII MAI 2020 se va efectua în perioada 25.04.2020 – 30.04.2020 prin intermediul poștei electronice, așa cum s-a procedat și in luna martie, anul curent.

Referatele vor fi însoțite de adresele de repartiție și, acolo unde este cazul, de sentințe/ încheieri/extrase din rechizitorii, care fac dovada acordării onorariilor.

Referatele depuse înaintea datei de 25.04.2020 și cele depuse după data de 30.04.2020 NU vor fi prelucrate.

Referatele incomplete sau referatele a căror adresă lipsește vor fi respinse la decontare.

ATENȚIE!

FIECARE ADRESĂ ȘI REFERATUL AFERENT TREBUIE SA FIE SCANATE ÎMPREUNĂ, FIECARE PDF CONȚINÂND DOAR ADRESA ȘI REFERATUL. ÎN SITUAȚIA ÎN CARE SE IMPUNE ȘI SCANAREA ALTOR ACTE DOVEDITOARE, ACESTEA SE VOR SCANA ÎN ACELAȘI FOLDER CU ADRESA SI REFERATUL.

NU SE VOR COMUNICA MAI MULTE ADRESE SI REFERATE ÎN CUPRINSUL ACELUIAȘI PDF.

Avocații definitivi și stagiari înscriși pe listele de permanență ale SAJ Cluj (cei care asigură permanența în mun. Cluj-Napoca) vor comunica adresele de solicitare ale instanțelor de judecată, în vederea procesării și înregistrarii acestora în baza de date, la adresa de e-mail: av_cristina.badau@yahoo.com.

Vă mulțumim.

BAROUL CLUJ,

Serviciul de Asistență Judiciară