IMPORTANT! Următoarea ședință a Consiliului Baroului Cluj

Următoarea ședință a Consiliului Baroului Cluj va avea loc în data de 28 aprilie 2020. Vor fi înscrise pe ordinea de zi cererile înregistrate la secretariatul Baroului Cluj până cel mai târziu la data de 27 aprilie 2020, ora 16.00 – prin e-mail la adresa contact@baroul-cluj.ro.

Pe durata stării de urgență, în mod excepțional, vor fi înscrise pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Baroului cererile înregistrate până cel târziu în ziua anterioară celei în care are loc ședința.