IMPORTANT! În atenția avocaților stagiari și definitivi înscriși în Registrul de Asistență Judiciară (înscriși la oficii)

Stimați colegi,

Având în vedere Decizia nr. 60 din 12.05.2020 a Curții de Apel Cluj cu referire la regulile și recomandările cuprinse în Hotărârea Secției pentru Judecători a CSM având nr. 734 din data de 12.05.2020,

Respectând recomandările Direcției de Sănătate Publică a județului Cluj, pentru asigurarea sănătății și securității în muncă și reducerea riscului de îmbolnăvire a tuturor participanților la înfăptuirea actului de justiție,

Raportat la Hotărârea Consiliului Baroului Cluj din 19 mai 2020, activitatea Biroului SAJ Cluj va continua coordonarea telefonic, online și prin poșta electronică.

Astfel, repartizarea cauzelor din oficiu, care nu constituie urgențe, la solicitarea instanțelor de judecată sau a organelor de urmărire penală, se va desfășura cu respectarea prevederilor Regulamentului SAJ, continuând în ordine alfabetică de unde s-a întrerupt.

De asemenea, cauzele urgente vor fi repartizate de către SAJ Cluj în intervalul orar 8,00-15,00, iar solicitările efectuate de către instanțele de judecată/organele de urmărire penală după acest interval orar, în zilele libere sau de sărbătoare, vor fi făcute direct telefonic, către avocații înscriși pe listele de permanență aferente săptămânii respective, așa cum prevede Regulamentul.

Adresele de solicitare vor fi comunicate avocaților, împreună cu delegația completată de către SAJ, pe adresele de e-mail afișate pe site-ul Baroului, și vor fi înregistrate atât în Registrul de repartiții, cât și în baza de date electronică.

Listele de permanență aferente fiecărei săptămâni vor fi trimise ca și până acum prin poșta electronică, atât Baroului Cluj în vederea afișării pe site, cât și tuturor instanțelor de judecată, parchetelor și secțiilor de poliție.

Avocații care asigură permanența și sunt solicitați după ora 15,00, noaptea, în week-end sau în zilele de sărbători legale, vor comunica adresele prin poșta electronică la adresa de e-mail sajcluj@yahoo.com în vederea înregistrării acestora în Registrul de repartiții și în baza de date electronică.

Adresele impreună cu referatele care se depun în vederea decontării în perioada 25 – 30/31 a fiecarei luni, vor fi trimise tot prin intermediul poștei electronice, pe adresa de e-mail: av_cristina.badau@yahoo.com, fiecare PDF va cuprinde doar adresa, referatul și actele anexe, unde este cazul, urmând a fi verificate, descărcate, procesate și comunicate către ordonatorii de credite prin e-mail.

Centralizatoarele referatelor depuse în vederea decontării din teritoriu vor putea fi comunicate către SAJ Cluj tot prin e-mail, acestea urmând să fie comunicate departamentului contabil al Baroului Cluj.

Instructajul avocaților stagiari care și-au ridicat sau urmează să-și ridice deciziile le va fi de asemenea comunicat la adresa de e-mail indicată de către aceștia, așa cum s-a procedat în perioada stării de urgentă.

Concediile de odihnă sau cele medicale, solicitările de schimbare a repartiției, justificările în cazul refuzului de acceptare a unei cauze, dovezile de deplasare în situația în care avocații sunt solicitați să acorde asistență juridică din oficiu și nu sunt în localitate, precum și orice alte acte, vor fi comunicate către SAJ Cluj tot prin e-mail, urmând a fi procesat în baza de date.

Permanența va fi asigurată în continuare la numărul de telefon: 0732-124614.

Cu considerație,

SAJ Cluj, prin

Coordonator șef, av. Cristina-Elena Bădău