IMPORTANT! Comunicat S.A.J. Cluj

DEPUNEREA REFERATELOR ÎN VEDEREA PLĂȚII ONORARIILOR PENTRU LUNA APRILIE 2020 se va efectua în perioada 25.03.2020 – 31.03.2020 prin intermediul poștei electronice, la următoarele adrese de e-mail:

Referatele vor fi însoțite de adresele de repartiție și, acolo unde este cazul, de sentințe/ încheieri/extrase din rechizitorii, care fac dovada acordării onorariilor.

Referatele depuse înaintea datei de 25.03.2020 și cele depuse dupa data de 31.03.2020 NU vor fi prelucrate.

Referatele incomplete sau referatele a căror adresă lipsește vor fi respinse la decontare.

Vă mulțumim.

BAROUL CLUJ,

Serviciul de asistență judiciară