Hotărârea nr. 191 din 01.09.2020 a Consiliului Baroului Cluj privind modificare Regulament S.A.J. Cluj

Publicăm Hotărârea nr. 191 din 1 septembrie 2020 a Consiliului Baroului Cluj privind modificarea Regulamentului S.A.J.
 
Consiliul Baroului Cluj
Decan,
Avocat Flavia-Ioana Maier