Hotărârea Consiliului Baroului Cluj și Hotărârea Consiliului de Administrație al Filialei Cluj a C.A.A. privind reeșalonarea datoriilor avocaților către Baroul Cluj/C.A.A. Filiala Cluj

Publicăm Hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 146 din 22 iunie 2020 privind modalitatea de reeșalonare a plăților sumelor datorate către / colectate de Baroul Cluj.

Publicăm, de asemenea, Hotărârea nr. 14 din 17 iunie 2020 a Consiliului de Administrație al Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților și referatul Departamentului de Contabilitate al Filialei, care constituie anexa la această hotărâre.