Hotărârea Consiliului Baroului Cluj privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei

Publicăm aici Hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 108/13.05.2024, referitoare la publicitatea formelor de exercitare a profesiei.