Hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 51/28.03.2023

Stimați avocați,

Publicăm aici Hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 51/28.03.2023 cu privire la obligativitatea avocaților îndrumători/alți avocați definitivi din cadrul Baroului Cluj de a se abține în a desemna avocați stagiari în vederea reprezentării în cauzele care se desfășoară în fața instanțelor la care avocatul stagiar nu are dreptul de a pune concluzii.

Reamintim că art. 85 (1) din Legea nr. 51/1995, republicată stabilește că: Avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii (…).