EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE PRIVIND REZULTATUL VOTULUI

Stimați avocați,

Publicăm aici extrasul din Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Baroului Cluj și al Adunării Generale Ordinare a Casei de Asigurări a Avocaților – Filiala Cluj din 26 martie 2021, privind rezultatul votului.