Examen de primire în profesia de avocat – sesiunea aprilie 2024

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA APRILIE 2024

Data desfășurării examenului este 07.04.2024 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic, în spațiile Universității din București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București, în spațiul/ spațiile aprobate prin hotărâre a Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Tematica pentru examenul de primire în profesie, sesiunea aprilie 2024, adoptată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 88 din 26-27.01.2024

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 19 februarie 2024 (ora 08.00) – 15 martie 2024 (ora 16.00) în format electronic, prin internet în platforma ifep.ro. – REGULAMENT – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.

Cerere de înscriere – STAGIAR

Cerere de înscriere – DEFINITIV

Cererile vor fi însoțite de actele* prevăzute în Regulamentul de examen adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 88 din 26-27.01.2024. În perioada 18 martie 2024 – 22 martie 2024 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1800 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2024”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2024”.

____________________________________

Info suplimentare vor fi afișate pe site www.unbr.ro și www.inppa-cluj.ro.

*Pentru candidații din județul Cluj, certificatul psihiatric se eliberează de la una entitățile desemnate de către Baroul Cluj:

1 Medic specialist psihiatru Dr.Loredana Lar la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur – program de lucru:

Luni 10.00 – 13.40

Marți    13.00 – 17.20

Miercuri    10.00 – 13.40

Joi    13.00 – 16.40

Vineri    09.40 – 13.40

2 Medic specialist psihiatru Dr.Anamaria Dragotă la Medstar Zorilor str.Zorilor nr.44, cartier Zorilor – program de lucru:

Luni    12.30 – 16.30

Marți    12.00 – 15.30

Miercuri    13.00 – 17.30

Joi    09.00 – 14.30

Vineri    12.30 – 14.30

3 Medic specialist psihiatru Dr.Radu Crișan la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – program de lucru:

Luni    13.20 – 16.40
Marți    13.20 – 16.40
Miercuri    13.20 – 17.40
Joi    09.00 – 13.40
Vineri    13.00 – 15.40

(în perioada 19 – 23 februarie si zilele de 27 si 28 februarie, dl dr.Radu Crișan este în concediu)

4 Medic specialist psihiatru Dr.Bondric Emilia-Cristina la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – program de lucru:

Marți    18.00 – 19.30

Pentru eliberarea Certificatului psihiatric este necesar sa vă programați la call-center Medstar la tel 0264-917 și să vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale și un timbru fiscal în valoare de 1 leu (achiziționat de la Poștă sau Tribunal), cost examinare 50 lei.

4 Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru Cabinet situat pe str.Dorobanților nr.14-16, etaj II (clădirea Cluj City Center).

În perioada 1-15 martie orar dedicat 10,00 și 12,00 – FĂRĂ PROGRAMARE, în rest cu programare prealabilă; informații suplimentare și programari in afara orarului dedicat la sms 0728-309.318 și pe www.psihiexpert.ro. Tarif 40 lei – include și timbrul fiscal; vă prezentați cu act de identitate, Certificatele se obțin în baza actului de identitate și adeverinței medicale de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale.

**Pentru candidații care nu au domiciliul în județul Cluj menționăm faptul că Baroul Cluj nu a optat pentru desemnarea unor unități medicale din alte județe. Certificatul privind starea de sănătate a candidatului poate fi emis de către orice medic generalist. Evaluarea psihiatrică poate fi emisă de orice medic specialist psihiatru. Ambele evaluări medicale pot fi cuprinse într-un singur act (certificat sau adeverință), cu condiția existenței celor două parafe/ștampile ale medicilor specialiști.