Drept la replică al Consiliului Baroului Cluj privind articolul site-ului Clujust: „Mai multe barouri au luat atitudine în conflictul Baroul Iași/UNBR vs. CSM, la Cluj nimic pe subiect”

Consiliul Baroului Cluj a transmis către site-ul Clujust.ro un drept la replică, privind articolul: „Mai multe barouri au luat atitudine în conflictul Baroul Iași/UNBR vs. CSM, la Cluj nimic pe subiect”.

Textul integral al acestuia este următorul:

CONSILIUL BAROULUI CLUJ,

  • Văzând titlul articolului publicat în data de 10 iunie 2020 de către publicația locală Clujust,
  • Văzând caracterul insinuant și malițios al acestuia,

Prin consilier, av. Neamț Mihai-Paul, titular Departament Mass Media, înaintează spre știință prezentul

COMUNICAT / DREPT LA REPLICĂ

Prin care arată următoarele:

  1. Baroul Cluj, prin Consiliul Baroului, a luat la cunoștință atât de incidentul de la Iași, cât și de soluția CSM dezavuată prin comunicatul de presă al UNBR, prilej cu care atât situația de la Iași cât și oportunitatea unui comunicat de solidaritate au fost luate în discuție.
  1. La data de 10 iunie 2020, Consiliul Baroului Cluj cu majoritate de voturi, în urma analizei, a apreciat, cu respectarea ierarhiilor reprezentative profesionale, că în condițiile emiterii de către forurile de conducere ale profesiei, în speță UNBR, a unui comunicat privind poziția întregului corp profesional față de comunicatul CSM din 4 iunie 2020, nu se impune emiterea unui comunicat suplimentar, comunicatul UNBR fiind reprezentativ pentru întregul corp profesional al avocaților.
  1. Totodată, Consiliul Baroului Cluj dezavuează modalitatea apreciativ malițioasă a articolelor de presă publicate fără solicitarea unui punct de vedere/poziții a Consiliului, cu referire la tema articolelor atunci când acestea vizează activitatea Decanului, a Consiliului, a Baroului Cluj sau a corpului profesional al avocaților. Considerăm că trebuie să primeze eleganța jurnalistică și deontologia profesională pentru o corectă și completă informare a publicului cititor.
  1. Nu în ultimul rând, Consiliul Baroului Cluj, în mod neechivoc și ferm susține și își însușește poziția UNBR cu privire la comunicatul CSM din data de 4 iunie 2020, Baroul Cluj susținând statutul de partener indispensabil în actul de justiție al corpului avocaților, pentru respectarea căruia militează în permanență.

Cluj-Napoca, 11 iunie 2020