Desfășurare Adunarea Generală Ordinară 2023

Publicăm aici Hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 13/23.01.2023 cu privire la data și modalitatea de desfășurare a Adunării Generale Ordinare a Baroului Cluj din acest an.