Demersurile Baroului Cluj privind aspectele de neconstituționalitate ale Proiectului de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Stimați colegi,

Veți regăsi atașat demersurile Baroului Cluj privind aspectele de neconstituționalitate ale Proiectului de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, astfel:

Memoriu amicus curiae – CCR

Note de ședință către CCR

Memoriu Avocatul Poporului

Dovada înregistrării – Avocatul poporului