Decizii interpretative U.N.B.R

Publicăm mai jos decizia nr. 522 din data de 01 iulie 2009 a Conilului U.N.B.R privind legalitatea adoptării de către Consilile Barourilor a unor hotărâri ori decizii cu efecte și caracter retroactiv în materie de constatare ori ridicare a stării de incompatibilitate, precum și 523 din data de 01 iulie 2009 a Consiliului U.N.B.R privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei în lumina prevederilor Legii nr. 51/1995 și ale Statutului profesiei de avocat.