Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a avocaților din Baroul Cluj pentru data de 21 august 2023

C O N V O C A T O R

Consiliul  Baroului Cluj

în temeiul art. 52 alin. 3, art. 53 alin. 1 și 2 din Legea nr. 51/1995

și al art. 67 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat

convoacă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

A BAROULUI CLUJ

în  21 AUGUST 2023

În cadrul Adunării generale extraordinare avocații vor răspunde, prin vot, la următoarea întrebare:

„Sunteți de acord cu mandatarea Consiliului Baroului Cluj ca acesta să decidă asupra oricărei forme de protest, inclusiv suspendarea totală a activității serviciilor de asistență judiciară de la nivelul județului Cluj, prin refuzul de a mai desemna, pentru toate situațiile de asistență juridică obligatorie, avocați înscriși în Registrul de Asistență Judiciară în cazul în care și de la momentul la care va intra în vigoare orice modificare a Codului fiscal prin care s-ar prevedea, pentru avocați, plata cotei C.A.S.S. în sistem real, neplafonat?”

Adunarea Generală Extraordinară se organizează exclusiv prin mijloace electronice, respectiv prin intermediul platformei online a Baroului Cluj și a aplicației de telefon mobil „Baroul Cluj” (care folosesc sistemele de operare Android și iOS – Apple) pentru exprimarea efectivă a votului, votul urmând a începe la ora 00:00 în data menționată și a se încheia la ora 23:59 în aceeași dată.

Potrivit dispozițiilor art. 52 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, au dreptul de a participa la Adunarea Generală a Baroului Cluj şi de a-şi exercita dreptul de vot toţi avocaţii înscrişi în Tabloul Baroului Cluj cu drept de exercitare a profesiei.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară nu este legal întrunită la data primei convocări, Consiliul Baroului Cluj convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru data de 28 august 2023, în aceleași interval orar, votul urmând a se desfășura exclusiv prin mijloacele electronice menționate anterior.

CONSILIUL BAROULUI CLUJ

Decan,
Avocat Flavia-Ioana Maier

[Convocatorul poate fi descărcat și de aici.]