CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A BAROULUI CLUJ 2022 ȘI ORDINEA DE ZI

Stimați avocați,

Vă reamintim că Adunarea Generală Ordinară a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA 2022 va avea loc la data de 25 martie 2022 și se va desfășura exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin intermediul platformei online Zoom Meetings pentru dezbaterile cu privire la materialele supuse votării cu începere de la ora 15:00 și prin intermediul platformei online a Baroului Cluj și a aplicației de telefon mobil „Baroul Cluj” (care folosesc sistemele de operare Android și iOS – Apple), pentru exprimarea efectivă a votului, votul urmând a începe la ora 00:00 și a se încheia la ora 23:59.
Dacă Adunarea Generală nu va fi legal întrunită la data primei convocări, va fi reconvocată pentru data de 2 aprilie 2022, în aceleași intervale orare.
Depunerea candidaturilor pentru alegerea organelor de conducere a Baroului Cluj se poate face până cel târziu la data de 22 februarie 2022, ora 23:59, la secretariatul Baroului Cluj, conform Regulamentului pentru alegerea organelor de conducere a Baroului Cluj, sau prin e-mail pe adresa contact@baroul-cluj.ro.

Publicăm următoarele acte:

1. Convocatorul Consiliului Baroului Cluj

2. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 2022