CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A BAROULUI CLUJ 2021 ȘI ORDINEA DE ZI

Stimați avocați,

Vă reamintim că Adunarea Generală Ordinară a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA 2021 va avea loc la data de 26 martie 2021 și se va desfășura exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin intermediul platformei online Zoom Meetings pentru dezbaterile cu privire la materialele supuse votării cu începere de la ora 15:00 și prin intermediul platformei online a Baroului Cluj pentru exprimarea efectivă a votului, votul urmând a începe la ora 00:00 și a se încheia la ora 23:59.
Dacă Adunarea Generală nu va fi legal întrunită la data primei convocări, va fi reconvocată pentru data de 9 aprilie 2021, în aceleași intervale orare.
Depunerea candidaturilor pentru delegaţii la Congres se poate face până la data de 11 martie 2021, ora 23:59, exclusiv pe adresa de e-mail contact@baroul-cluj.ro.

Publicăm următoarele acte:

1. Convocatorul Consiliului Baroului Cluj

2. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 2021