CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A BAROULUI CLUJ 2020, ORDINEA DE ZI ȘI REGULAMENTUL DE ALEGERI PENTRU DELEGAȚII BAROULUI CLUJ LA CONGRESUL AVOCAȚILOR 2020

Vă reamintim că Adunarea Generală Ordinară a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA 2020 va avea loc la data de 7 martie 2020, ora 10.00, la sala AUDITORIUM MAXIMUM din incinta Colegiului Academic al Universității Babeș-Bolyai din mun. Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, jud. Cluj.
Dacă Adunarea Generală nu va fi legal întrunită la data primei convocări, va fi reconvocată pentru data de 14 martie 2020, ora 10.00, în același loc.
În cadrul Adunării Generale se vor organiza alegeri parțiale pentru Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA (pentru un membru în Consiliu și 3 supleanți), conform Regulamentului de alegeri publicat anterior pe site.
De asemenea, se vor organiza alegeri pentru desemnarea delegaților Baroului Cluj la Congresul Avocaților 2020, potrivit Regulamentului adoptat în ședința Consiliului Baroului Cluj din data de 11 februarie 2020. Depunerea candidaturilor pentru delegaţii la Congres se poate face până la data de 27 februarie 2020, ora 16.00, la secretariatul Baroului Cluj.

Publicăm aici următoarele acte:

1. Convocatorul Consiliului Baroului Cluj

2. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 2020

3. Regulamentul privind desemnarea delegaților la Congresul Avocaților 2020