CONVOCATOR – Adunarea Generală a Baroului Cluj și Filialei Cluj a CAA 2019

Consiliul Baroului Cluj, în temeiul art.52 din Legea nr.51 din 1995 și Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA, în temeiul art.68 alin.3 din Statutul CAA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI CLUJ ŞI A FILIALEI CLUJ A CAA

pe data de 16 martie 2019 ora 10,00 la AUDITORIUM MAXIMUM din incinta Colegiului Academic al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, str.Mihail Kogălniceanu nr.5.

Au dreptul de a participa la Adunarea Generală a Baroului Cluj şi de a-şi exercita dreptul de vot, toţi avocaţii care sunt înscrişi în Tabloul Baroului cu drept de exercitare a profesiei şi nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exerciţiu al profesiei sau, după caz, nu se află în executarea unei sancţiuni disciplinare.

Conform dispozițiilor art.58 alin.1 din statutul CAA, au dreptul de a participa la Adunarea Generală a Filialei Cluj a CAA toți membrii filialei, respectiv toți avocații cu drept de exercitare a profesiei, înscriși în barou, avocații titulari ai altor prestații de asigurări sociale, în condițiile legii, avocații pensionari și urmașii avocaților cu drepturi proprii de pensie.

Absenţa nejustificată a avocaţilor va fi considerată abatere disciplinară şi va fi sancţionată conform legii.

Depunerea candidaturilor pentru alegerea delegaţilor la Congresul Avocaţilor 2019, respectiv pentru desemnarea unui reprezentant propus al Baroului Cluj pentru Comisia Centrală de Disciplină, se poate face până cel târziu la data de 28 februarie 2019 la secretariatul Baroului Cluj, conform Regulamentului pentru alegerea delegaților la Congresul Avocaților și a Regulamentului pentru desemnarea reprezentatului propus de Baroul Cluj pentru Comisia Centrală de Disciplină.
Absenţa nejustificată a avocaţilor va fi considerată abatere disciplinară şi va fi sancţionată conform legii.

CONSILIUL BAROULUI CLUJ
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL FILIALEI CLUJ A CAA