Conferință internațională de Drept Civil – Formalism și Libertate în Dreptul Privat -14/15 octombrie 2022

Stimați colegi,

Anunțăm începerea înscrierilor pentru Conferința Internațională de Drept Civil ”Formalism și Libertate în Dreptul Privat”, Cluj-Napoca 14-15 octombrie 2022


Organizatori :
Facultatea de Drept -Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților -Centrul Teritorial Cluj
Baroul Cluj
 YLC Asociația Young Lawyers Cluj

Parteneri:
ELSA -Cluj Napoca
SAIL -Cluj-Napoca
Harosa & Asociații S.C.A.
NNDKP

Prezentare Conferință :
Întâlnirea științifică își propune să exploreze, dintr-o perspectivă pluridisciplinară, limitele fine ce marchează libertățile individuale și exercitarea drepturilor subiective față de formalismul necesar unui sistem juridic consolidat. Totodată, se impune o introspecție profundă asupra modalităților de aplicare a normelor juridice așa cum sunt constatate în jurisprudență. Sunt de analizat ambiguitățile definirii dreptului de proprietate și limitele exercitării acestuia, sistemele de publicitate imobiliară în raport cu libertățile conferite titularilor drepturilor reale, forma versus conținutul obligațiilor, regula preeminenței dreptului.

Participanți și teme:

PARTICIPANȚI ȘI TEME:
Prof. univ. dr. Paul Vasilescu (Universitatea Babeș-Bolyai) – Răspunderea civilă, exemplu de discriminare nominalistă?
Prof. univ. dr. Radu Rizoiu (Universitatea București) – Are Libertatea (gravitațională) nevoie de Reguli (naturale)?
Conf. univ. dr. Gheorghe Liviu Zidaru (Universitatea București) – Manifestări de voință ale părților care configurează desfășurarea procedurilor – libertatea părților față în față cu formalismul procesului civil
Prof. univ. dr. Lucian Bercea (Universitatea de Vest, Timișoara) – Din nou despre condițiile angajării răspunderii administratorilor pentru insolvență. O lectură necaritabilă a Deciziei RIL nr. 14/2022
Prof. univ. dr. Irina Sferdian (Universitatea de Vest, Timișoara) –  Libertatea proprietarului de a dispune de accesiune. Superficii atipice
Prof. univ. dr. Mircea Dan Bob-Bocșan (Universitatea Babeș-Bolyai) –Formalismul în procedura succesorală: impedimentele practice ale sezinei
Dr. Cătălin-Gabriel Stănescu (Center for Market and Economic Law, Faculty of Law, University of Copenhagen, Danemarca) – Improbabila continuitate: moștenirea comunistă a legislației privind creditul de consum în România
Conf. univ. dr. Șerban Diaconescu (Universitatea Babeș-Bolyai) – Libertatea de a contracta cu geometrie variabilă – privire asupra regimului legal al majorului ocrotit prin consilierea judiciară sau tutela specială
Conf. univ. dr. Felicia Roșioru (Universitatea Babeș-Bolyai) – Semnătura electronică în relațiile de muncă: libertate sau formalism?
Conf. univ. dr. Liviu-Marius Harosa (Universitatea Babeș-Bolyai) – Formalism şi libertate în posesia, stare de fapt. Este posesia un mijloc de comunicare și publicitate?
Conf. univ. dr. Ciprian Păun (Universitatea Babeș-Bolyai) – Contractul de societate între formalismul societar şi voința părţilor
Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași) – Despre executare și executare silită. Câteva repere
Lect. univ. dr. Andrea Chiș (Universitatea Babeș-Bolyai) – Instrumentele de uniformizare a jurisprudenței între uz și abuz
Lect. univ. dr. Adina Buciuman (Universitatea Babeș-Bolyai) – Semnificații ale formalismului contractelor de transport și expediție
Lect. univ. dr. Ioana Varga (Universitatea Babeș-Bolyai) – Justiție aleatorie sau aleatoriul în justiție. Instrumente de unificare a practicii judiciare civile
Lect. univ. dr. Adrian Tamba (Universitatea Babeș-Bolyai) – Formalism în domeniul ipotecii imobiliare convenționale, al mandatului de a ipoteca și în cel al promisiunii de ipotecă

Conf. univ. dr. Juanita Goicovici (Universitatea Babeș-Bolyai) – Formalismul contractului de credit adresat consumatorilor, între suplețe și invariabilitate
Lect. univ. dr. Marius Floare (Universitatea Babeș-Bolyai) – Până când moartea ne va despărți – formalism și libertate la încheierea căsătoriei și a logodnei în istoria dreptului privat european
Lect. univ. dr. Alina Oprea (Universitatea Babeș-Bolyai) – Convenția de arbitraj, între formalism și libertate



Programul conferinței este publicat aici, și se va posta pe paginile web ale Facultății de Drept a UBB, Baroului Cluj, INPPA – Centrul Teritorial Cluj și ale partenerilor editoriali și media.

TAXA DE PARTICIPARE: 300 de lei / persoană (taxa include mapa conferinței, certificat de participare, masa de prânz din 14 octombrie și două coffe-break-uri)

MODALITĂȚI DE PLATĂ: prin transfer bancar în contul INPPA Centrul Teritorial Cluj (CUI 26292146) RO81 BTRL 0130 1205 S425 23XX, deschis în LEI la Banca Transilvania SA.

Data limită de efectuare a tuturor plăților: 10 octombrie 2022, inclusiv. La rubrica „detalii” a ordinului de plată se vor preciza numele şi prenumele persoanei/persoanelor pentru care se efectuează plata taxei de participare.

Pentru participarea la acest eveniment s-a solicitat INPPA acordarea a 15 puncte de pregătire profesională.



 
Consiliul Baroului Cluj,
prin Decan av.Flavia-Ioana Maier