Condiții pentru publicarea anunțurilor de recrutare a avocaților

În prezenta rubrică vor fi publicate anunțurile de recrutare a avocaților stagiari sau definitivi de către formele de exercitare ale profesiei aparținând avocaților înscriși în Baroul Cluj.

Pentru rapiditatea și ușurința publicării, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească anunțurile pentru a fi publicate în site-ul Baroului Cluj sunt următoarele:

  1. vor fi transmise exclusiv în format electronic, prin intermediul e-mailului la adresa contact@baroul-cluj.ro
  2. textul anunțului va fi transmis într-un document word (extensie .doc, .docx) nu în corpul e-mailului
  3. textul anunțului va fi redactat folosindu-se diacritice
  4. textul va indica: forma de exercitare care dorește recrutarea de noi avocați; numărul și felul avocaților (stagiari/definitivi) pentru care este destinat anunțul; opțional, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească avocatul/avocații; datele de contact la care se transmit CV-urile/scrisorile de intenție
  5. textul va indica obligatoriu data limită până la care este valabil anunțul