Comunicatul de presă al Judecătoriei Cluj-Napoca din data de 4 decembrie 2020

Publicăm comunicatul de presă al Judecătoriei Cluj-Napoca din data de 4 decembrie 2020, privind activitatea cu publicul în cadrul departamentelor Arhivă și Registratură, implementarea unei proceduri de acces online la dosarele de urmărire penală și modalitatea de comunicare a hotărârilor judecătoreşti în copie legalizată, cu menţiunea definitivă.

Comunicatul poate fi vizualizat aici.