Comunicatul Consiliului de Administrație al Filialei Cluj a CAA

Stimați membri ai Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților,

În contextul declarării Pandemiei de Coronavirus Covid-19 de către Organizația Mondială a Sănătății și având în vedere instituirea prin decret prezidențial a stării de urgență pe întreg teritoriul României, Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA s-a întrunit în ședința din 17 martie 2020, pentru discuta măsurile care pot fi luate / demersurile care pot fi efectuate în vederea limitării consecințelor negative ale situației fără precedent cu care ne confuntăm.

Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA nu are competența legală de a dispune sistarea, diminuarea sau amânarea plății contribuțiilor obligatorii către Casa de Asigurări a Avocaților, acestea fiind stabilite imperativ de lege.

Astfel, conform art. 24 al. 1 din Legea nr. 72/2016, “Plata contribuţiilor lunare pentru fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se va efectua la filială sau sucursală, până în data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.” De asemenea, potrivit prevederilor art. 25 al. 1 din Legea nr. 72/2016, “Depăşirea termenului de plată a contribuţiilor la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere aplicate la suma datorată, calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv, în cuantumul prevăzut de Statutul profesiei de avocat.”

Art. 235 din Statutul profesiei de avocat prevede următoarele: “(1) Potrivit Legii, avocatul are obligaţia să achite, la termenul stabilit, taxele şi contribuţiile la formarea bugetului baroului, al bugetului U.N.B.R. şi al bugetului sistemului de asigurări al avocaţilor. (2) Cuantumul şi termenul de plată a taxelor şi contribuţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a baroului, respectiv a Consiliului U.N.B.R. şi se aduc la cunoştinţa avocaţilor înscrişi în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei în maximum 15 zile de la data adoptării acestora. Contribuţiile către bugetul asigurărilor sociale nu pot fi mai mici decât suma stabilită de Consiliul U.N.B.R., care va ţine seama de cerinţa acoperirii nevoilor curente de plată ale C.A.A. … (4) Depăşirea termenului de plată a contribuţiilor prevăzute în prezentul articol atrage suspendarea calităţii de avocat, în condiţiile legii. (5) Distinct de măsura suspendării calităţii de avocat, depăşirea termenului de plată a contribuţiilor prevăzute de prezentul articol atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere în cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, aplicat la suma datorată.”

Prin umare, pentru a veni în sprijinul avocaților în aceste momente dificile cu consecințe asupra activității întregului corp profesional, vom solicita Consiliului U.N.B.R. și Casei de Asigurări a Avocaților din România efectuarea în regim de urgență a demersurilor care se impun pentru suspendarea până la 1 august 2020 a aplicării dispozițiilor legale privind obligația de plată a majorărilor de întârziere aferente contribuțiilor la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

De asemenea, vom centraliza și vom transmite atât către Consiliul U.N.B.R. cât și către Casa de Asigurări a Avocaților toate propunerile primite din partea membrilor filialei, pentru ca forurile abilitate să poată adopta măsurile cele mai potrivite și mai utile în situația dată.

Vă aducem la cunoștință faptul că, având în vedere și hotărârea nr. 15 din 16.03.2020 a Casei de Asigurări a Avocaților, am decis sistarea programului cu publicul la casieria și la secretariatul Filialei Cluj a CAA, prin urmare, solicităm pe această cale mamelor avocat cărora li se plătesc din bugetul filialei sume cu titlul de indemnizații de sarcină și lăuzie/pentru creșterea copilului să trimită la adresa de e-mail declaratii@filialaclujcaa.ro datele contului bancar unde doresc să le fie virate aceste sume – cont personal deschis pe numele beneficiarului.

Adresăm aceeași solicitare și persoanelor care beneficiază de concedii medicale (altele decât cele de sarcină și lăuzie), cu mențiunea că plata se va efectua în contul formei de exercitare a profesiei.

În ce privește drepturile pensionarilor, acestea se vor achita prin mandat poștal la domiciliul beneficiarului sau prin virament bancar în contul indicat de către acesta.

De asemenea, vă rugăm să trimiteți la aceeași adresă de e-mail – declaratii@filialaclujcaa.rodeclarațiile lunare privind veniturile realizate, precum și orice alte acte și cereri adresate filialei.

Plata contribuțiilor către bugetul asigurărilor sociale se va efectua prin virament bancar în contul RO55RNCB0106026602850001, deschis la BCR Cluj, beneficiar Casa de Asigurări a Avocaților Filiala Cluj, CUI 9277723.

Vă mulțumim.

Vă dorim tuturor multă sănătate și putere de a trece peste aceste momente dificile și vă asigurăm că vom acționa în continuare cu promptitudine, în funcție de evoluția situației, incertă la acest moment, ne vom întruni în regim de urgență ori de câte ori va fi necesar și vom face tot posibilul pentru a identifica cele mai bune soluții în sprijinul membrilor Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților.

Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA

prin Președinte, av. Constantin-Eugen Iordăchescu