COMUNICAT

Luând act de protestul demarat de Baroul Hunedoara ca urmare a disfuncționalităților apărute ca efect al inconsecvenței completurilor de judecată în respectarea hotărârilor Adunărilor Generale ale Judecătorilor prin care s-a decis suspendarea activității de judecată ca măsură de protest și, de asemenea, față de regretabilul incident constând în amendarea de către instanță a unei colege avocat, membru al Baroului Hunedoara, pentru neprezentarea la termenul de judecată, în condițiile în care lipsa acesteia era justificată cu documente medicale, iar cauza se afla în stare de amânare din alte motive și nu făcea parte din categoria celor care urmau să se judece în perioada de suspendare a activității,

CONSILIUL BAROULUI CLUJ

își exprima solidaritatea față de corpul profesional al avocaților din Hunedoara, înțelegând să susțină orice demers justificat, de natură să conducă la asigurarea unui climat normal, de respect reciproc, între magistrați si avocați și la respectarea statutului avocaților de parteneri indispensabili ai actului de justiție.

Consiliul Baroului Cluj, prin Decan, av. Flavia-Ioana Maier