Comunicat de presă transmis publicației Clujust.ro

Stimați membri ai Baroului Cluj,

Publicăm spre știință comunicatul transmis publicației Clujust.ro referitor la articolul publicat pe site-ul Clujust.ro, privind candidaturile avocaților din Baroul Cluj pentru mandatul de decan al Baroului.
––––––––––––––––––––

Stimate Domnule Alin Golban,

Referitor la articolul publicat de Dvs. pe site-ul Clujust.ro, privind candidaturile avocaților din Baroul Cluj pentru mandatul de decan al Baroului, vă comunicăm că sondajul pe care site-ul administrat de Dvs. îl organizează privind cota de popularitate a candidaților , poate fi interpretat ca o acțiune de campanie electorală privind alegerile pentru organele de conducere organizate de Baroul Cluj în data de 25 martie 2018, fapt nepermis prin Regulamentul de alegeri, adoptat prin Decizia nr.1 din 15 ianuarie 2018 adoptată de Consiliul Baroului Cluj.

Vă comunicăm că nu suntem de acord cu un astfel de sondaj și că ne disociem de un astfel de demers, străin reglementărilor profesiei de avocat. Drept urmare, vă solicităm să opriți acest sondaj.

Totodată , în considerarea respectării Regulamentului de organizare a alegerilor, la care am făcut referire mai sus, și care interzice în mod expres campania electorală , întelegem că până la data alegerilor să declinăm orice invitație de participare la emisiuni , interviuri sau alte manifestări de presă cu conotații electorale sau care pot fi interpretate ca reprezentând campanie electorală .

Prezentările candidaților pentru mandatul de Decan al Baroului Cluj , ca de altfel și ale candidaților la mandatul de consilier, se vor realiza conform Regulamentului de organizare a alegerilor și vor fi afișate pe site-ul Baroului Cluj, după validarea candidaturilor, pentru a putea fi cunoscute de toți cei interesati.

Cu respect,

avocat Călin Budișan
avocat Flavia Maier
avocat Mircea Pop