COMUNICAT DE PRESĂ referitor la adoptarea OUG nr. 7/2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la adoptarea OUG nr. 7/2019, precum și la protestul magistraților generat de adoptarea acestei ordonanțe de urgență, Consiliul Baroului Cluj transmite următoare poziție oficială adoptată în ședința de Consiliu din data de 7 martie 2019:

Considerăm că, de principiu, nici o modificare legislativă importantă și care vizează un domeniu important precum cel al reglementării activității sistemului judiciar nu ar trebui adoptată prin intermediul procedurii emiterii ordonanțelor de urgență, decât în situații cu totul și cu totul excepționale, în acord cu jurisprudența Curții Constituționale în această materie. Regula ar trebui respectată de orice Guvern, indiferent de culoarea sa politică.

În particular și cu privire la modificările aduse de OUG nr. 7/2019 considerăm inoportună și nenecesară intervenția legislativă a Guvernului asupra unor texte legale care fuseseră recent modificate. În plus, modificarea acestora fără respectarea procedurii de consultare a CSM denotă o carență importantă în înțelegerea anumitor mecanisme ale statului de drept. Credem că o atitudine mai puțin pripită în modificarea unor texte legale importante ar duce la evitarea situațiilor de revenire asupra modificărilor operate printr-o OUG prin intermediul unei noi OUG, astfel cum s-a întâmplat în situația de față.

Subliniind că independența justiției este o valoare fundamentală într-un stat de drept, dezavuăm orice acțiuni care aduc atingere direct sau indirect acestei valori. Consiliul Baroul Cluj, în spiritul celor de mai sus și al dreptului la libera exprimare, încurajează membrii corpului profesional la activism civic și la exprimarea asumată în spațiul public a punctului de vedere individual cu privire la OUG nr.7/2019


Consiliul Baroului Cluj
prin Decan
Avocat Flavia Ioana Maier