COMUNICAT BAROUL CLUJ – ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE – SEPTEMBRIE 2020

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr.57 din 27.03.2020, publicată pe site-ul U.N.B.R.

Data desfășurării examenului este 20.09.2020 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Înscrierea la examen se va desfășura în intervalul 27 iulie 2020 – 21 august 2020.

Taxa de examen este de 1200 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2020”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2020”, conform Deciziei nr.135 din 12.06.2020 a Comisiei Permanente a UNBR.

Actele necesare pentru înscriere sunt publicate în Regulamentul de examen.

Cerere de înscriere – stagiar

Cerere de înscriere – definitiv

Înscrierea candidaților va avea loc conform Hotărârii nr.78 din  2020 a Consiliului UNBR completare la Decizia nr.135 din 2020 a Comisiei Permanente a UNBR.

Info suplimentare vor fi afișate pe site www.unbr.ro și www.inppa-cluj.ro

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx

Pentru candidații din județul Cluj, certificatul psihiatric se eliberează de la una entitățile desemnate de către Baroul Cluj:

1 Medic specialist psihiatru Dr.Loredana Lar la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur – l, ma, mi, j între orele 13,00-15,00 și vineri între orele 12,00-14,00

2 Medic specialist psihiatru Dr.Radu Crișan la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – l, ma, mi, v între orele 13.00-15.00, j între orele 12,00-13.40

3 Medic specialist psihiatru Dr.Claudia-Oana Blănaru la Medstar Zorilor str.Zorilor nr.44, cartier Zorilor – l, j, v între orele 8,00-10,00, ma între orele 13,00-15,00 și Mi între orele 16,00-18,00

Pentru eliberarea Certificatului este necesar sa vă programați la call-center Medstar la tel 0264-917 să vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale și un timbru fiscal  în valoare de 1 leu (achiziționat de la Poștă sau Tribunal), cost examinare 45 lei,  durata examinării nu depășește 10 minute.

4 Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru Cabinet situat pe str.Dorobanților nr.14-16, etaj II (clădirea Cluj City Center)

Zilnic între orele între orele 10,00 și 12,00 – FĂRĂ PROGRAMARE tarif 50 lei – include și timbrul fiscal; vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale informații suplimentare pe www.psihiexpert.ro