Comunicare C.A.A. privind certificatele medicale cu codul de indemnizație de asigurări sociale de sănătate 51 sau 05 – COVID

În ședința Consiliului de Administrație al C.A.A. din data de 26.11.2020 s-au analizat efectele introducerii în sistemul public de sănătate a codului de indemnizație de asigurări sociale de sănătate 51 pentru bolnavii de COVID, prin Ordinul Ministrului sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1092/745/2020 (modificat prin Ordinul Ministerului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1546/938/2020) și Instrucțiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, emise de Ministerul Sănătății și publicate în MO nr. 583 din 02 iulie 2020.

Consiliul de Administrație al C.A.A. a constatat, având în vedere și prevederile art. 88 din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, că certificatele medicale cu codul de indemnizație de asigurări sociale de sănătate 51 sau 05 – COVID nu se încadrează în noțiunea de urgență medicală astfel cum aceasta este definită de literatura de specialitate și legislația privind concediile medicale din sistemul public.

Pentru aceste motive, indemnizațiile de incapacitate acordate în baza certificatelor medicale cu cod de indemnizație de asigurări sociale de sănătate 51 sau 05 – COVID se supun prevederilor art. 88 din Legea 72/2016 în sensul în care:

  1. Dacă certificatul medical este unul simplu, fără internare în spital, indemnizația de incapacitate de muncă se suportă de către sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților începând cu a 16-a zi de la data ivirii stării de incapacitate.
  2. Dacă certificatul medical este eliberat ca urmare a internării în spital, indemnizația de incapacitate de muncă se suportă de la data ivirii stării de incapacitate.

Hotărârea nr. 39 din 26 noiembrie 2020 a Consiliului de Administrație al C.A.A. privind introducerea in legislație a codului de indemnizație de asigurări de sănătate 51 poate fi vizualizată aici.