Aplicarea OUG 30/2020-precizări din 05.01.2022 privind plata majorărilor de întârziere asupra sumelor neachitate/ cota de contribuție pentru indemnizațiile din perioada stării de urgență martie-mai 2020

Stimați membri,

În adresa atașată aici se aduc precizări importante privind plata majorărilor de întârziere asupra sumelor neachitate reprezentând contribuție de asigurări sociale datorate de persoanele care au încasat indemnizație de sprijin în baza OUG 30/2020, modificată prin OUG 53/2020 și aprobată prin legea 214/2021 (indemnizațiile din perioada stării de urgență martie-mai 2020, cota de contribuție 25%)

Astfel, persoanele care nu au achitat cota de 25% până la data de 31.12.2021, vor achita majorări de întârziere calculate începând cu data de 25.05.2021 până la data plății.

Termenul de plată până la care nu se calculau majorări de întârziere a fost 31.12.2021, însă, conform precizărilor, cei care nu au respectat acest termen, vor achita majorări de la data scadenței stabilită inițial.