Apelul UNBR privind particparea avocaților la proiectul JUST ACCESS.

APEL
cu privire la participarea avocaților la activități în cadrul proiectului JUST ACESS.

Așa cum a fost adus la cunoștința domnilor decani ai barourilor și membrilor Consiliului UNBR, prin informări repetate în cadrul ședințelor Consiliului UNBR dar și prin postări publice pe site-eul www.unbr.ro, UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA, în calitate de Beneficiar implementează începând cu data de 22.06.2018, în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (partener), proiectul “Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”, contract de finanțare nr. 153/22.06.2018, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Deși s-a comunicat susținere în derularea activităților proiectului, prin implicarea în primul rând a avocaților înscriși în registrul de asistență judiciară (care ar trebui să fie primii beneficiari ai proiectului), 8 barouri (Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Olt, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș) nu au comunicat nicio candidatură pentru etapa de selecție a experților – avocat care să susțină activități de formare, iar actualmente 27 de barouri (Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea) nu au comunicat nicio candidatură pentru etapa de selecție e experților – avocați care să susțină evenimente de informare, educare, conștientizare (IEC) în rândul angajaților DGASPC / SPAS din țară, a liceelor si a universităților, activități remunerate din bugetul proiectului,

Fără sprijinul barourilor, proiectul JUST ACCESS nu își poate atinge potențialul dorit!


Rog doamnele și domnii decani să aprecieze că este necesar să promoveze și să susțină efectiv activitățile proiectului în rândul avocaților. Cu prioritate , Proiectul se adresează avocaților înscriși în tabloul asistentei judiciare și se impune a fi susținut și de Departamentul de Coordonare al Asistenței Judiciare al UNBR pe lângă responsabilii/coordonatorii activității Serviciilor de asistenta judiciara ale barourilor !


Pentru activitatea 2.2 și activitatea 2.3. (campanii de Informare, Educare, Conștientizare în rândul angajaților DGASPC / SPAS din țară, în 92 de licee din țară și în principalele centrele universitare: București, Iași, Craiova, Cluj, Timișoara, Brașov) a fost prelungit termenul de depunere a candidaturilor de către avocații interesați până la data de 22.02.2019.