Apel UNBR către barouri și formele de exercitare a profesiei de avocat de selecție pentru proiectul european MULTILATERAL EXCHANGE OF LAWYERS

Stimați membri ai Baroului Cluj,

Va comunicam anunțul UNBR de selecție pentru Proiectul European Multilateral Exchange of Lawyers, cu rugămintea ca cei interesați sa se adreseze direct UNBR pana la termenul limita indicat, 23.07.2018.

Cu considerație,
Decan
Avocat Flavia Ioana MAIER

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

From: Alexandru Gherasim – Sef Serviciu UNBR
Subject: APEL către barouri și formele de exercitare a profesiei de avocat. Anunț de selecție pentru proiectul european MULTILATERAL EXCHANGE OF LAWYERS
Importance: High

APEL CĂTRE BAROURI ȘI FORMELE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE AVOCAT
ANUNȚ DE SELECȚIE PENTRU PROIECTUL EUROPEAN MULTILATERAL EXCHANGE OF LAWYERS

Informații despre proiect 

Uniunea Națională a Barourilor din România participă în calitate de partener la Proiectul MULTILATERAL EXCHANGE OF LAWYERS al cărui scop este schimbul de avocați între țările Uniunii Europene (UE) care urmărește să permită o mai mare mobilitate a avocaților în cadrul Uniunii Europene și să contribuie la dezvoltarea unei culturi judiciare europene.

Proiectul este condus de Fundația Europeană a Avocaților, în parteneriat cu barourile locale din Atena și Paris, consultanții juridici din Polonia și barourile naționale din România, Lituania, Spania și Republica Cehă. În cadrul proiectului, avocații din 7 state membre ale UE vor avea posibilitatea de a fi instruiți în străinătate în instituțiile gazdă din sectorul juridic.

Pe durata proiectului sunt prevăzute 4 perioade de schimb între avocații europeni.

Primele 2 etape de participare la program s-au desfășurat în perioada noiembrie 2017 – februarie 2018, martie – iunie 2018 luând în considerare preferințele și disponibilitatea posturilor în instituțiile gazdă.

Ce-a de-a treia etapă de schimburi va avea loc în perioada septembrie – decembrie 2018.

A patra etapă de schimburi va avea loc în perioada ianuarie-aprilie 2019.

În aceste etape, 10 avocați romani sunt trimiși în străinătate în instituțiile din țările participante la proiect, iar U.N.B.R. – prin instituțiile/entitățile selectate, va găzdui 10 avocați europeni.

Durata fiecărei plasări va fi de două săptămâni, iar instituțiile gazdă din țările partenere vor fi fie barouri locale sau naționale, fie forme de exercitare a profesiei de avocat, de preferință cu activități transfrontaliere în Europa.

Schimburile nu au niciun cost pentru instituțiile beneficiare, iar cheltuieli de deplasare, de ședere și de cazare ale avocaților participanți sunt acoperite de Comisia Europeană si parțial de avocații selectați să participe în proiect.

Informații privind procesul de selecție al instituțiilor gazdă din România pentru runda a 3 a
U.N.B.R. inițiază procesul de selectare a 2 instituții gazdă (barouri și forme de exercitare a profesiei de avocat) pentru avocații europeni selectați în proiect dintr-un alt stat UE.

Avocații selectați în proiect pentru runda a 3 a care au optat pentru desfășurarea activităților din proiect in Romania sunt un avocat din Spania si unul din Polonia. CV-urile lor sunt atașate prezentului anunț.

Oferta fermă de a primi astfel de avocați străini în schimbul de experiență trebuie să conțină următoarele explicații:
 În cazul barourilor – indicarea formelor de exercitare a profesiei din cadrul baroului care își manifestă intenția de a asigura condițiile pentru desfășurarea acestui schimb de experiență, indicarea domeniilor de practică ale acestora, adresa de e-mail, telefon și persoana de contact; implicarea in mediatizarea in rândul formelor de exercitare a profesiei înscrise pe Tabloul avocaților a proiectului si facilitarea implicării formelor de exercitare a profesiei în asigurarea derulării proiectului;
– În cazul formelor de exercitare a profesiei – manifestarea intenției de a asigura condițiile pentru desfășurarea acestui schimb de experiență, indicarea domeniilor de practică ale societății, confirmarea asigurării unei îndrumări în limba engleză, adresa de e-mail, telefon și persoana de contact.

Constituie un avantaj desfășurarea unor activități transfrontaliere în Europa.

Propunerile pot fi trimise prin e-mail la următoarea adresă: unbr@unbr.ro, cu menționarea în titlul mesajului a titlului proiectului () precum și a perioadei de schimb pentru care se exprima disponibilitatea.

Termenul limita de primire a propunerilor este 23 iulie 2018.