Anunț selecție responsabil SAJ Dej

În vederea desemnării unui nou responsabil SAJ pentru SAJ Dej, Consiliul Baroului Cluj roagă colegii avocați interesați, care sunt înscriși în Baroul Cluj și dețin calitatea de avocat definitiv, să-și transmită candidatura, prin e-mail, la contact@baroul-cluj.ro sau prin depunere la secretariat, până cel târziu la data de 7 septembrie 2022, inclusiv. Candidații vor fi intervievați în ședința de Consiliu din data de 14 septembrie 2022.