Anunț recrutare stagiar/definitiv – Laura Elena Chiorean & Asociații

Societatea civilă de avocați ”Laura Elena Chiorean&Asociații”, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 42-44, ap. 12, jud. Cluj, înscrisă pe Tabloul Societăților Civile Profesionale de avocați al Baroului Cluj prin Decizia nr.54/05.02.2009, recrutează 2 avocați stagiari și 1 avocat definitiv.
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: cunoștințe juridice temeinice, capacitate bună de organizare, bune abilități de comunicare, spirit de echipă, responsabilitate. Activitatea în cadrul societății se va desfășura într-un mediu colegial antrenant, împreună cu o echipă dinamică, oferindu-se șansa viitorilor colegi de a se dezvolta profesional și a-și desfășura activitatea în diferite domenii de drept.
Celor interesați de o eventuală colaborare le solicităm transmiterea unui curriculum vitae și a unei scrisori de intenție, în format electronic, pe adresa de e-mail a societății: pop_asociatii&yahoo.com, pana cel târziu la data de 31.12.2021, urmând a fi contactați în vederea stabilirii unei întâlniri.