ANUNȚ privind afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat – 2020

         În conformitate cu dispoziţiile art.7 alin.9-10 din Regulamentul de examen – Hotărârea nr.57 din 27.03.2020 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România și cu dispoziţiile Deciziei nr.135 din 12.06.2020 a Comisiei Permanente a UNBR, rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat vor fi afișate la o dată anunțată în timp util, în preajma perioadei 21 – 28 august 2020 – dedicată verificării dosarelor, în condițiile prevăzute de Regulamentul de examen, la sediul Baroului Cluj din Cluj-Napoca, str.Pavel Roșca nr.4 ap.15, candidaţii respinşi în urma verificării putând formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişare.

                 Decan,

 Avocat Flavia Ioana MAIER