ANUNȚ PRIVIND ACTUALIZAREA DATELOR LA BANCA TRANSILVANIA

Stimați colegi,

Având în vedere solicitarea primită recent de către Baroul Cluj din partea Băncii Transilvania SA, ținând cont de numărul mare de conturi deschise la această bancă având ca titulari diversele forme de exercitare a profesiei de avocat, pentru evitarea unor situații neplăcute, vă reamintim pe această cale de necesitatea de a vă actualiza datele aferente conturilor până cel târziu la data de 30.06.2021. Actualizarea datelor personale ale clienților băncilor este o obligație stabilită prin lege (Legea nr. 129 / 2019), conform directivelor UE și potrivit Regulamentului B.N.R. nr. 2 / 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Prelucrările de date din partea băncii nu aduc atingere protecției datelor cu caracter personal, acestea fiind culese și prelucrate strict în vederea prevenirii folosirii sistemului bancar pentru tranzacționarea de fonduri ilicite. În cazul refuzului clienților de a furniza / actualiza datele necesare până la termenul limită indicat mai sus, există riscul de blocare a conturilor și tranzacțiilor bancare, începând cu data de 01.07.2021, până la remedierea situației. În solicitarea adresată Baroului Cluj, Banca Transilvania SA a informat că, pentru ușurarea acțiunilor clienților săi, a pus la dispoziție și canale online pentru actualizarea datelor, direct de pe site-ul băncii, respectiv https://www.bancatransilvania.ro/pentru-companii/actualizare-date-persoane-juridice/ .

Consiliul Baroului Cluj,

prin Decan av. Flavia Ioana Maier