ANUNȚ: MODIFICĂRI PRIVIND PUBLICITATEA FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI

Stimați colegi,

Consiliul Baroului Cluj vă reamintește pe această cale faptul că, prin Hotărârea nr. 195/2021 pentru modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1055 din 04 noiembrie 2011, au fost abrogate dispozițiile art. 249 alin. (2) din Statut, care instituiau obligația în sarcina formelor de exercitare a profesiei de a obține în prealabil de la Consiliul Baroului avizarea conținutului și modului de prezentare a formelor de publicitate în mediul online.

Pe cale de consecință, avizarea prealabilă nu mai reprezintă obligație în sarcina formei de exercitare a profesiei de avocat, însă, Consiliul Baroului Cluj, va proceda la avizare dacă vor exista solicitări în acest sens.

Noile reglementări privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat sunt mult mai permisive decât cele din reglementarea anterioară, însă acestea instituie în continuare o serie de limitări, precum și obligații care trebuie respectate.

Aceste reglementări se regăsesc în cuprinsul Hotărârii CUNBR nr. 195/2021 (https://www.unbr.ro/hotararea-consiliului-unbr-nr-195-din-10-11-septembrie-2021-privind-modificarea-si-completarea-statutului-profesiei-de-avocat-referitor-la-publicitate-ghidul-privind-utilizarea-platformelor/) și în Anexa nr. XXXIV la Statutul profesiei de avocat (https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2021/09/Hotarare-Consiliu-195-2021_modif-completare-Statut-profesie_publicitate_Ghid-platforme_comunicata.pdf – pagina 18).

Vă invităm să consultați aceste prevederi și să vă conformați întocmai conținutului acestora, punând în acord cu noile reglementări forma și conținutul mijloacelor de publicitate pe care le utilizați, indiferent dacă acestea au fost sau nu avizate sub imperiul reglementărilor anterioare.

Termenul de conformare stabilit prin Hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 218/11.10.2022 este data de 10 noiembrie 2022.

Consiliul Baroului Cluj, în exercitarea prerogativelor legale care îi revin, va putea verifica conformitatea cu reglementările în vigoare a mijloacelor de publicitate utilizate de formele de exercitare a profesiei, urmând a dispune în urma verificărilor eliminarea de îndată a mențiunilor și legăturilor ale căror conținut și formă sunt contrare acestora, după notificarea prealabilă a formei de exercitare a profesiei căreia îi aparțin aceste mijloace de publicitate.

Consiliul Baroului Cluj

prin Decan av. Flavia Ioana Maier