ANUNȚ: ÎN ATENȚIA AVOCAȚILOR STAGIARI ȘI DEFINITIVI înscriși pe listele 4, 5 și 6 de permanență

În perioada 23.12.2020 – 04.01.2021, solicitările pentru asistența judiciară din oficiu se vor efectua de către INSTANȚELE DE JUDECATĂ/ORGANELE DE URMĂRIRE PENALĂ direct de pe listele de permanență comunicate prin e-mail și afișate pe site-ul Baroului.

Activitatea SAJ se va desfășura în regim de permanență, telefonic la nr. 0732-124614, așa cum s-a desfășurat în fiecare an în această perioadă.

Orice modificări pe listele de permanență nu mai pot fi operate din momentul afișării pe site-ul Baroului Cluj, întrucât acestea sunt întocmite și comunicate Organelor de Urmărire Penală și Instanțelor de Judecată.

Cluj-Napoca                                                    Coordonator S.A.J. Cluj

                                                               Av. Bădău Cristina Elena

Anunțul integral poate fi văzut aici.