ANUNȚ: În atenția avocaților definitivi și stagiari, înscriși pe listele de permanență și în Registrul de asistență judiciară

DEPUNEREA REFERATELOR ÎN VEDEREA PLĂȚII ONORARIILOR AFERENTE LUNII IUNIE 2020 se va efectua în perioada 25.05.2020 – 31.05.2020 prin intermediul poștei electronice, așa cum s-a procedat și în luna aprilie, anul curent, la adresa av_cristina.badau@yahoo.com .

Referatele vor fi însoțite de adresele de repartiție și, acolo unde este cazul, de sentințe/ încheieri/extrase din rechizitorii, care fac dovada acordării onorariilor.

Referatele depuse înaintea datei de 25.05.2020 și cele depuse dupa data de 31.05.2020 NU vor fi prelucrate.

Referatele incomplete sau referatele a căror adresă lipsește vor fi respinse la decontare.

ATENȚIE:

FIECARE ADRESĂ ȘI REFERATUL AFERENT TREBUIE SĂ FIE SCANATE ÎMPREUNĂ, FIECARE PDF CONȚINÂND DOAR ADRESA ȘI REFERATUL. ÎN SITUAȚIA ÎN CARE SE IMPUNE ȘI SCANAREA ALTOR ACTE DOVEDITOARE, ACESTEA SE VOR SCANA ÎN ACELAȘI PDF CU ADRESA ȘI REFERATUL.

NU SE VOR COMUNICA MAI MULTE ADRESE ȘI REFERATE ÎN CUPRINSUL ACELUIAȘI PDF.

Vă mulțumim.

             BAROUL CLUJ,

             Serviciul de Asistență Juridică