ANUNȚ: În atenția avocaților definitivi și stagiari înscriși pe listele de permanență și în Registrul de Asistență Judiciară Cluj

LA SOLICITAREA ORDONATORILOR DE CREDITE, VA ANUNTAM CA INCEPAND CU LUNA IANUARIE 2022 SE MODIFICA PERIOADA DE PREDARE A REFERATELOR, ACEASTA FIIND IN INTERVALUL 20-25 A FIECAREI LUNI.

DEPUNEREA REFERATELOR ÎN VEDEREA PLĂȚII ONORARIILOR AFERENTE LUNII AUGUST- 2022, se va efectua în perioada 20.08.2022 – 25.08.2022 prin intermediul poștei electronice, așa cum s-a procedat și în lunile trecute, pe adresa av_cristina.badau@yahoo.com

Referatele vor fi însoțite de adresele de repartiție și, acolo unde este cazul, de sentințe/ încheieri/extrase din rechizitorii, care fac dovada acordării onorariilor.

Referatele depuse înaintea datei de 20.08.2022 și cele depuse dupa data de 25.08.2022 NU vor fi prelucrate.

Referatele incomplete sau referatele a căror adresă lipsește vor fi respinse la decontare.

ATENȚIE:

TOATE RUBRICILE DIN CUPRINSUL REFERATELOR DEPUSE SPRE DECONTARE TREBUIE SA FIE LIZIBILE. IN SITUATIA IN CARE NU SE DISTINGE SCRISUL, SAU STAMPILA NU ESTE LIZIBILA, ACESTEA VOR FI REFUZATE LA PLATA DE CATRE CONTABILITATILE ORDONATORILOR DE CREDITE.

FIECARE ADRESĂ ȘI REFERATUL AFERENT TREBUIE SA FIE SCANATE ÎMPREUNĂ, FIECARE PDF CONȚINÂND DOAR ADRESA ȘI REFERATUL. ÎN SITUAȚIA ÎN CARE SE IMPUNE ȘI SCANAREA ALTOR ACTE DOVEDITOARE, ACESTEA SE VOR SCANA ÎN ACELAȘI FOLDER CU ADRESA ȘI REFERATUL.

NU SE VOR COMUNICA MAI MULTE ADRESE ȘI REFERATE ÎN CUPRINSUL ACELUIAȘI PDF.

Vă mulțumim.            

BAROUL CLUJ,Serviciul de Asistență Judiciară