ANUNȚ IMPORTANT SAJ – Actualizare Registru SAJ și Registru curatori

În atenția

– avocaților definitivi care doresc rămânerea, înscrierea sau retragerea în/din registrul de asistență judiciară (oficii) precum și în registrul curatorilor speciali

– avocaților stagiari care doresc rămânerea, înscrierea sau retragerea în/din registrul curatorilor speciali

Vă aducem la cunoștință faptul că perioada de înscriere atât în registrul de asistență judiciară, cât și în registrul curatorilor speciali este 27.07.2018-31.08.2018, înscrierea urmând să opereze începând cu data de 01.01.2019.
Modelul de cerere de înscriere în registrul de asistență judiciară se găsește la Serviciul de Asistență Judiciară Cluj, unde se va Și depune după completare.

Vor trebui sa depună cerere:

1. Avocații definitivi care doresc sa facă oficii și nu au mai fost înscriși în registrul de  asistență judiciară
2. Avocații care și-au modificat datele de identificare ale cabinetului (nume, nr. De tel, sediu, s.a.)
3. Avocații care doresc să-și modifice opțiunile pe care le-au avut pana acum cu privire la cauze
4. Avocații care doresc înscrierea în registrul curatorilor speciali și nu au mai fost înscriși în acest registru
5. Avocații care doresc înscrierea în registrul curatorilor speciali și și-au modificat datele de identificare ale cabinetului (nume, nr. De tel, sediu, s.a.)

Nu vor trebui să depună cerere:

1. Avocații care sunt deja înscriși în registrul de asistență judiciară / registrul curatorilor speciali și nu au nicio modificare cu privire la sediul profesional și nu doresc să-și modifice opțiunile.

Retragerea

Avocații definitivi care doresc să se retragă din registrul de asistență judiciară/registrul curatorilor speciali vor trebui să depună o cerere în acest sens în vederea exprimării opțiunii în mod expres.

Cererile de înscriere/retragere din registrul de asistenta judiciara/ registrul curatorilor speciali se completează pe formularul tipizat și se aprobă de către consiliului baroului cluj. 
Acestea se depun la serviciul de asistenta judiciara cluj, în perioada 27.07.2018-31.08.2018
.

Coordonator S.A.J. Cluj

av. Bădău Cristina Elena

Cluj-Napoca
12.07.2018