Anunț important referitor la Adunarea Generală a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA 2020

Vă informăm că Adunarea Generală Ordinară a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA 2020 va avea loc la data de 7 martie 2020, ora 10.00, la sala AUDITORIUM MAXIMUM din incinta Colegiului Academic al Universității Babeș-Bolyai din mun. Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, jud. Cluj.
Dacă Adunarea Generală nu va fi legal întrunită la data primei convocări, va fi reconvocată pentru data de 14 martie 2020, ora 10.00, în același loc.
În cadrul Adunării Generale se vor organiza alegeri parțiale pentru Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA (pentru un membru în Consiliu și 3 supleanți), conform Regulamentului de alegeri aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Filialei Cluj a CAA nr. 3 din 24.01.2019.
De asemenea, se vor organiza alegeri pentru desemnarea delegaților Baroului Cluj la Congresul Avocaților.
Convocatorul Consiliului Baroului Cluj, Ordinea de zi pentru Adunarea Generală și Regulamentul de alegeri pentru desemnarea delegaților la Congres se vor comunica în termenul legal. Vom reveni cu detalii.

Publicăm aici următoarele acte:

1. Hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 6 din 14.01.2020

2. Convocatorul Filialei Cluj a CAA

3. Regulamentul de alegeri parțiale pentru Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA.