ANUNȚ IMPORTANT: În atenția avocaților definitivi înscriși în Registrul de Asistență Judiciară Cluj, care nu sunt înscriși pe listele de permanență

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020, în considerarea faptului că suntem în prezența unui context excepțional, care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară ce impune măsuri excepționale, și având in vedere, de asemenea, faptul că pe rolul instanțelor de judecată se află doar cauzele cu caracter urgent, vă comunicăm următoarele:

Avocații definitivi înscriși în Registrul de Asistență Judiciară (care fac oficii) care nu sunt înscriși pe listele de permanență și doresc să fie înscriși pe aceste liste, strict în perioada în care este instituită starea de urgență, sunt rugați să își exprime în scris această opțiune, printr-o cerere în acest sens, care va cuprinde obligatoriu numărul de telefon și opțiunile: civil sau penal.

Cererile vor fi trimise la adresa de e-mail av_cristina.badau@yahoo.com până la data de 13.04.2020, urmând ca din data de 17.04.2020 să fie comunicate noile liste instanțelor de judecată (Tribunalul Cluj si Curtea de Apel Cluj) precum și Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

Listele de permanență sunt în ordine alfabetică, iar din data de 17.04.2020 va fi comunicată către instanțe lista nr. 1.

Menționăm faptul că avocații vor fi apelați direct de către instanțele de judecată la numerele de telefon indicate în cerere, iar permanența SAJ Cluj este asigurată la numărul de telefon 0732-124614.

Va multumim.

Cu considerație,

SAJ Cluj, prin coordonator șef av. Cristina-Elena Bădău