Anunț cu privire la întârzierile de plată a onorariilor din fondurile FMJ cuvenite celor înscriși în registrul de asistență judiciară

Având în vedere întârzierile la plată privind onorariile din fondurile FMJ cuvenite celor înscriși în registrul de asistență judiciară, Baroul Cluj a transmis Tribunalului Cluj și Curții de Apel Cluj o solicitare de plată a sumelor restante din lunile noiembrie, decembrie, 2020 și ianuarie, 2021.