Alocarea seriilor numerice pentru formularele tipizate „Contract de asistenţă juridică” şi „Împuternicire avocaţială” pe anul 2023

În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor art. 122 alin. 4 şi 5 din Statutul profesiei de avocat, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii nr. 30 / 03.02.2011 a Consiliului Baroului Cluj, Baroul Cluj asigură alocarea seriilor numerice pentru formularele tipizate („Contract de asistenţă juridică” – anexa nr. 1 şi „Împuternicire avocaţială” – anexa nr. 2 la Statutul profesiei de avocat)  pentru toate formele de exercitare a profesiei cu drept de exercitare a profesiei la data de 31.12.2022. Hotărârea nr.256/13.12.2022 se poate vedea aici.

Se vor aloca automat fiecărei forme de exercitare a profesiei câte 1000 de serii, atât pentru formularul „Contract de asistenţă juridică”, cât şi pentru formularul  „Împuternicire avocaţială”.

Seriile alocate iniţial pot fi suplimentate în cursul anului pe bază de cerere, în termen de 3-5 zile lucrătoare.

Termenul limită pentru utilizarea formularelor alocate pentru anul 2023 este 31.12.2023.

Seriile alocate sunt afişate pe site-ul baroului, la secțiunea dedicată – Info avocați – Formulare tipizate, vor fi folosite din 1 ianuarie 2023 până la sfârşitul anului 2023.