Alocarea seriilor numerice pentru formularele tipizate „Contract de asistenţă juridică” şi „Împuternicire avocaţială” pe anul 2022

În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor art. 122 alin. 4 şi 5 din Statutul profesiei de avocat, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii nr. 30 / 03.02.2011 a Consiliului Baroului Cluj, Baroul Cluj asigură alocarea seriilor numerice pentru formularele tipizate („Contract de asistenţă juridică” – anexa nr. 1 şi „Împuternicire avocaţială” – anexa nr. 2 la Statutul profesiei de avocat)  pentru toate formele de exercitare a profesiei cu drept de exercitare a profesiei la data de 31.12.2021.

Se vor aloca automat fiecărei forme de exercitare a profesiei câte 1000 de serii, atât pentru formularul „Contract de asistenţă juridică”, cât şi pentru formularul  „Împuternicire avocaţială”.

Seriile alocate iniţial pot fi suplimentate în cursul anului pe bază de cerere, în termen de 3-5 zile lucrătoare.

Termenul limită pentru utilizarea formularelor alocate pentru anul 2022 este 31.12.2022.

Seriile alocate sunt afişate pe site-ul baroului, la secțiunea dedicată – Info avocați – Formulare tipizateSerii 2022, și sunt valabile începând cu 1 ianuarie și până la sfârşitul anului 2022.