Adresa trimisă de Consiliul Baroului Cluj către autoritățile/instituțiile publice de interes din județ prin care a solicitat confirmarea de către acestea a primirii actelor transmise prin intermediul poștei electronice de către avocați

Având în vedere necesitatea transmiterii comunicărilor către instituții prin mijloace de comunicare la distanță în contextul restrângerii/sistării programului cu publicul al instituțiilor publice în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu COVID-19, Consiliul Baroului Cluj a înaintat o adresă către autoritățile/instituțiile publice de interes din județ prin care a solicitat confirmarea de către acestea a primirii și înregistrării actelor/solicitărilor transmise prin intermediul poștei electronice de către avocații/formele de exercitare a profesiei de avocat din Baroul Cluj, în sistem REPLY, păstrând textul e-mail-ului primit din partea expeditorului și fișierele atașate și precizând numărul de înregistrare și data.

Adresa poate fi vizualizată aici.