Adresă trimisă de Baroul Cluj către instanțe

Publicăm aici solicitarea Baroului Cluj de a se comunica de către instanțe în timp util modul concret în care se va proceda în desfășurarea actului de justiție după ridicarea stării de urgență, atât în privința judecării cauzelor, cât și în ceea ce privește măsurile ce se vor lua în vederea protejării sănătății participanților la actul de justiție.