Adresa nr. 193/06.04.2020 a C.A.A. privind indemnizația aferentă concediului medical de carantină

Având în vedere solicitările avocaților adresate Filialei Cluj a C.A.A., referitoare la indemnizația aferentă concediului medical de carantină, publicăm Adresa nr. 193 din 6 aprilie 2020 a Casei de Asigurări a Avocaților din România, conform căreia o astfel de indemnizație nu poate fi acordată de sistemul C.A.A.

Adresa poate fi vizualizată aici.